เกร็ดธรรม

หากคนที่เรารักและห่วงใยราวกับลูก ทำกับเราดั่งเช่นศัตรู

เรายังคงรักบุคคลผู้นั้นมากขึ้น เช่นเดียวกับมารดาผู้รักและห่วงใยบุตรของตนที่กำลังเจ็บป่วย

นี่คือการปฏิบัติของโพธิสัตว์

— Gyalse Ngulchu Thogme

อ่านเกร็ดธรรมทั้งหมด

2 คำสอนล่าสุด

2 คำถามล่าสุด

User login


สรุปโครงการพระพุทธบาทแม่ฮุ 2553 - 2554 และ ขอเชิญร่วมปฎิบัติภาวนาเพื่อฉลองปิดโครงการ ในวันมาฆบูชาที่ 7 มีค นี้

ภาพรอยพระพุทธบาทแม่ฮุ และทัศนียภาพโดยรอบ

ตามที่ได้มีการค้นพบพระพุทธบาท บนหน้าผาสูงชัน ในบริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำแม่ฮุ เมื่อประมาณ ปี พศ. ๒๕๔๐ นั้น

ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ หลวงปู่ ยี อภิชาโต ได้มีดำริที่จะสร้างถนนคอนกรีตขึ้นไปสู่รอยพระพุทธบาท และทำมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์รักษาโบราณวัตถุที่สำคัญทางพุทธศาสนาไว้ (อ่านข่าวเก่า)  

คณะลูกศิษย์ฯ จึงได้จัดให้มีโครงการพระพุทธบาทแม่ฮุขึ้น  เพื่อจัดหาปัจจัยมาดำเนินการตามดำริดังกล่าว  โดยได้จัดทำเป็นโครงการทำบุญสามัคคีทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. โครงการผ้าป่าสามัคคีมหากุศลพระพุทธบาทแม่ฮุ วันมาฆบูชา ที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๓
 2. โครงการทอดกฐินสามัคคีมหากุศลพระพุทธบาทแม่ฮุ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 3. โครงการผ้าป่าสามัคคีมหากุศลพระพุทธบาทแม่ฮุวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

1. โครงการผ้าป่าสามัคคีมหากุศลพระพุทธบาทแม่ฮุวันมาฆบูชาที่๒๘ก.พ.๒๕๕๓


สรุปยอดทำบุญเป็นเงิน1.32 ล้านบาท ภาพบรรยากาศวันถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

ภาพบรรยากาศวันถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

2. โครงการทอดกฐินสามัคคีมหากุศลพระพุทธบาทแม่ฮุ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓


สรุปยอดทำบุญเป็นเงิน809,078 บาท ภาพสภาพพื้นที่ที่ได้ทำการก่อนสร้างไปแล้ว

สภาพพื้นที่ที่ได้ทำการก่อนสร้างไปแล้ว
 

3. โครงการผ้าป่าสามัคคีมหากุศลพระพุทธบาทแม่ฮุวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔


สรุปยอดทำบุญเป็นเงิน1.9 ล้านบาท ภาพบรรยากาศถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล และสภาพพื้นที่กำลังก่อสร้าง

บรรยากาศถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล และสภาพพื้นที่กำลังก่อสร้าง

 

สรุปยอด


สรุป ยอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 4.02ล้านบาท  ซึ่งได้นำไปใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการฯ ดังนี้

 1. ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด ขนาดกว้าง 4 เมตร
 2. ซุ้ม ประตูเข้าวัด
 3. เสริมเขื่อนปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก กันถนนทรุดตัว บริเวณทางขึ้นเขาเดิม
 4. ขยายและปรับปรุงซ่อมแซมถนนขึ้นเขาเดิมให้กว้างขึ้น ในบางช่วง
 5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นเขาต่อ ไปถึงลานจอดรถบริเวณหน้าถ้ำ ขนาด 4. เมตร (ปรับตามพื้นที่ )
 6. ลานจอดรถบริเวณหน้าถ้ำ
 7. ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1,300 เมตร พร้อมราวจับ ไปยังพระพุทธบาท
 8. มณฑปครอบองค์พระพุทธบาท
 9. ปรับปรุงระบบน้ำของสำนักสงฆ์ฯใหม่

ลานจอดรถบริเวณหน้าถ้ำ
ลานจอดรถบริเวณหน้าถ้ำ

ลานจอดรถบริเวณหน้าถ้ำ

ลานจอดรถบริเวณหน้าถ้ำ
ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1,300 เมตร พร้อมราวจับ ไปยังพระพุทธบาท
ลานจอดรถบริเวณหน้าถ้ำ

มณฑปครอบองค์พระพุทธบาท

ส่วนปัจจัยที่เหลือ ได้น้อมถวายหลวงปู่เพื่อใช้ในกิจการอื่นๆของวัดต่อไปและในโอกาสอันเป็นมงคลนี้  ขอเชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน ร่วมปฎิบัติภาวนาเพื่อฉลองปิดโครงการพระพุทธบาทแม่ฮุ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำแม่ฮุ  ในระหว่าง วันที่ 5 – 10  มีนาคม 2555 

พร้อมทั้งร่วมเดินเวียนเทียนเพื่อไปสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทในวันมาฆบูชานี้ด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่และอาหาร  จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะพักค้าง(เฉพาะผู้พักในวัด) แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ-สกุล-ชื่อเล่น
 2. วันที่เดินทางเข้าแม่ฮุ (เช่น 5 มี.ค.เช้า)
 3. วันที่เดินทางออกจากแม่ฮุ (เช่น 10 มีค เย็น)
 4. จำนวนคนที่ต้องการเข้าพักค้าง (แยกจำนวนชาย/หญิง)

หมายเหตุ เนื่องจากที่สำนักสงฆ์ถ้ำแม่ฮุไม่มีโรงครัวที่จัดทำอาหารอย่างเป็นสัดส่วน จึงขอเก็บค่าจัดทำอาหารวันละ 100 บาท โดยมีอาหารให้ 2 มื้อ พร้อมน้ำปานะ (ชำระเงินที่แม่ฮุ)

โดยแจ้งความประสงค์ของท่านเข้ามาได้ที่อีเมล์ web.admin@dmbodhiyan.com ภายในวันพฤหัสที่ 27 ก.พ. 2555 นี้ค่ะ และสำหรับผู้พักค้างทุกท่าน กรุณาเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว อาทิเช่น ถุงนอน เบาะรอง รองเท้าแตะ และของใช้ส่วนตัวมาด้วย

หมายเหตุ เมื่อแจ้งความประสงค์แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://goo.gl/F8YQn